W czasach postępującej cyfryzacji i zmieniającego się krajobrazu zawodowego praca zdalna i hybrydowa stały się szansą na większą równość płci. Wykluczenie komunikacyjne, sztywne godziny w firmach, wpływają na obniżenie aktywności zawodowej, a szczególnie matek oraz osób z obowiązkami rodzinnymi. Na czym polega zdalny feminizm?

zdalny feminizm - na czym polega?

Zdalny feminizm to pojęcie odnoszące się do wykorzystania technologii jako narzędzia promującego równość płci w kwestii kariery. Pracę zdalną i hybrydową możemy dzisiaj łączyć również z feminizmem, ponieważ są one szansą zawodową na równouprawnienie dla kobiet mieszkających w miejscach, do których w niewystarczającym stopniu dojeżdża komunikacja miejska oraz transport zbiorowy. Elastyczny czas i miejsce wypełniania obowiązków służbowych są również ważnymi elementami w wyrównywaniu możliwości rozwoju karier Polek, które opiekują się członkami swojej rodziny. Mężczyźni oraz kobiety w różny sposób postrzegają pracę niestacjonarną. Jak wynika z badania, niemal 70 proc. respondentek preferuje ją w formie zdalnej, a jedynie 57 proc. ankietowanych płci męskiej najchętniej wybrałoby taki rodzaj wykonywania obowiązków.

Praca zdalna i hybrydowa jako klucz do równości

Obecnie aż 67 proc. Polek uważa, że nie ma równych mężczyznom szans w karierze zawodowej. Wyniki badań wskazują, że jeżeli nie zaczniemy angażować się na rzecz równouprawnienia w możliwości wykonywania obowiązków zawodowych, to kobiety osiągną na nim ten sam status co mężczyźni za 131 lat. Wykluczenie kobiet na rynku pracy to zjawisko, któremu możemy jednak przeciwdziałać. Ponad ¾ kobiet uważa pracę zdalną/hybrydową za największy możliwy pracowniczy benefit. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez polski ClickMeeting, nawet 26 proc. Polaków chce, aby ich pracodawca, jeśli jeszcze tego nie zrobił, zapewnił im większą równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Równy rynek pracy dla matek z dziećmi

Rozwiązaniem mogą być niestacjonarne formy wykonywania obowiązków zawodowych, które oferują nam dzisiaj większą szansę na lepszy work-life balance. To szczególne udogodnienie dla kobiet godzących pracę zawodową z zadaniami rodzinnymi. Badania wskazują, że brak możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki nad dzieckiem stanowi dla młodych matek istotną przeszkodę w powrocie na rynek pracy. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że większość kobiet nie wykonuje pracy zarobkowej w pierwszym roku życia dziecka. Wśród matek, których dzieci mają rok lub dwa, niemal 40 proc. nie wykonuje zarobkowego zajęcia. Z kolei nawet 38 proc. mam z małymi dziećmi twierdzi, że bez elastyczności w organizacji, w której pracują, musiałyby odejść z firmy lub skrócić godziny wypełniania obowiązków służbowych. I faktycznie, tak się dzieje – aż 42 proc. niepracujących kobiet, które mają dziecko w wieku 1-9 lat, samodzielnie podjęło decyzję o zrezygnowaniu z pracy.

Eliminowanie negatywnych skutków wykluczenia komunikacyjnego

Brak równości na rynku pracy wynika nie tylko z pełnienia ról opiekuńczych, ale również z problemu, jakim jest wykluczenie komunikacyjne. Szacuje się, że w Polsce dotyka ono nawet 15 milionów naszych rodaków. Z raportów wynika, że niemal 26 proc. sołectw jest pozbawionych bezpośredniego połączenia z miejscowością gminną poprzez transport publiczny. Wśród kobiet w wieku powyżej 50 lat jedynie jedna trzecia posiada prawo jazdy. To znacząco wpływa na ich wolność w kwestii wybierania pracodawcy. Rozwiązaniem, które pozwala pokonać barierę wykluczenia komunikacyjnego, może być praca niestacjonarna, która zwiększa dostępność pracowników dla pracodawców oraz ułatwia znalezienie zatrudnienia osobom z mniejszych miejscowości.

Zdalny feminizm jest dzisiaj nie tylko kwestią równości płci w miejscach pracy, ale również szansą na zbudowanie bardziej inkluzywnego społeczeństwa. Dzięki narzędziom cyfrowym możemy teraz łamać bariery nie tylko geograficzne, ale i społeczne, otwierając drzwi do bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia zawodowego i osobistego kobiet. Technologia staje się dzisiaj siłą napędową pozytywnych przemian społecznych.

No Comments Yet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.