Dieta dla aktywnych

Wła­ściwy spo­sób odży­wia­nia to jeden z naj­waż­niej­szych czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na zdro­wie i samo­po­czu­cie osób aktyw­nych fizycz­nie. Upra­wia­nie jakiej­kol­wiek dys­cy­pliny z dużą inten­syw­no­ścią – ama­tor­sko lub zawo­dowo, to spore obcią­że­nia dla orga­ni­zmu. Kon­se­kwen­cją jest potrzeba zadba­nia o dietę oraz wła­ściwą rege­ne­ra­cję orga­ni­zmu po wysiłku.

Zdrowy fast food

Jedze­nie typu fast food na pozór jest zbio­rem samych korzy­ści, ponie­waż jest łatwo dostępne, sto­sun­kowo tanie i przez wiele osób uwa­żane za smaczne. Jed­nak naj­więk­szą wadą posił­ków tego typu jest to, że są zazwy­czaj bar­dzo nie­zdrowe. Jeden fast food w ciągu dnia może dostar­czyć tyle kalo­rii, ile wynosi cało­dzienne zapo­trze­bo­wa­nie ener­ge­tyczne.

Co jeść w upalne dni?

Nie chce ci się jeść w upał? Pamiętaj jednak, że brak apetytu może skutkować niedoborami niektórych składników odżywczych. Równie ważne jest właściwe nawodnienie. Co zatem mieć pod ręką w gorące dni?

Jak jeść zdrowiej?

Czy wiecie, że długotrwałe spożywanie naturalnych i mało przetworzonych produktów uwrażliwia język na nowe doznania kulinarne, z zdrowotny detoks może być pierwszym krokiem do zmiany nawyków kulinarnych.

Dietetyczne przekąski kibica

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to nie lada okazja do przeżywania wielkich sportowych emocji. Kibicowaniu, zwłaszcza przed telewizorem, towarzyszą pewne zwyczaje, jak np. podjadanie przekąsek, które zazwyczaj nie należą do najzdrowszych. Jak ustrzec się przed dodatkowymi kilogramami?

Błędy w diecie

Prawidłowa dieta to najprostszy sposób, by zadbać o zdrowie. Tylko, jak unikać błędów w codziennym żywieniu, jednocześnie dbając o linię? Na pewno warto wysłuchać stanowiska dietetyka.

Miłość i kalorie

Zakochani często porzucają zasady prawidłowego odżywiania na rzecz późnych kolacji, wyjść do restauracji czy weekendowych obiadów u teściów. Przysłowiowe „motyle w brzuchu” szybko zamieniają się w zbędne kilogramy. Jak tego uniknąć? Odpowiada dietetyk Mikołaj Choroszyński.

Dieta oczyszczająca

Wiosna jest idealnym momentem, by podjąć nowe wyzwania dietetyczne. Nie tylko dlatego, że kiedy wszystko budzi się do życia, przychodzi nam to po prostu łatwiej. Przede wszystkim ułatwia nam to nasz organizm.

Woda poprawia metabolizm

O ile każdy wie, że najważniejszą funkcją wody jest nawadnianie organizmu, to nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że ma ona również inne zadanie – przyspiesza metabolizm.

Witaminy dla urody

W trakcie sezonu zimowego skóra jest narażona na negatywne działanie rozmaitych czynników zewnętrznych. Największym zagrożeniem są wysokie amplitudy temperatur, które…