Wykorzystywanie seksualne nie polega tylko na kontakcie fizycznym z ofiarą. Dziecko molestowanie seksualnie nie musi być dotykane.

Zachowania seksualne bez kontaktu fizycznego to:
– rozmowa z dzieckiem na temat seksu (niewspółmierna do wieku dziecka),
– obnażanie dziecka lub obnażanie się przed dzieckiem,
– przymuszanie dziecka do oglądania pornografii.
Ponadto karze podlega również posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej oraz seksualne wyzyskiwanie dzieci.

Do najczęstszych zachowań seksualnych wobec nieletniego z użyciem kontaktu fizycznego należy:
– dotykanie miejsc intymnych dziecka,
– dużo rzadziej dochodzi do pełnego stosunku seksualnego.

Zdarza się, że psychiczne objawy molestowania seksualnego występują u osób, które w dzieciństwie długotrwale narażone były na zabiegi medyczne na narządach intymnych. Uraz, jakiego doznały w wyniku tych zabiegów (mimo, że intencje lekarza mogły nie być negatywne), również wymagać może pomocy psychologicznej.

Coraz częściej też mówi się o molestowaniu seksualnym w pracy. Według artykułu: Art. 18 § 6 Kodeksu Pracy, jest to: „…każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy”. Molestowaniem seksualnym mogą być zatem nie tylko zachowania mające charakter fizycznego kontaktu, lecz także te innego typu –  uporczywe patrzenie na intymne części ciała drugiej osoby czy komentarze i gesty na temat jej seksualności. W takiej sytuacji, niestosownym komentarzom należy głośno i wyraźnie się sprzeciwić. Jeżeli mimo twojej stanowczości, nie ustępują, możesz śmiało dochodzić swoich praw.

Wykorzystywanie seksualne to dla ofiar trudny temat. Kobiety, które przeżyły dramat, często przez wiele lat nie ujawniają swoich odczuć, borykając się z nimi w samotności. Tymczasem z konsekwencjami seksualnych nadużyć trzeba walczyć. Trzeba chcieć sobie pomóc. Takiej pomocy dobrze jest poszukać w gabinecie psychologa lub psychoterapeuty.

Pomoc psychologiczną lub prawną otrzymasz w Fundacji Centrum Praw Kobiet. Aby umówić się na wizytę z psychologiem lub seksuologiem, zadzwoń: tel. (0-22) 652-01-17, lub napisz maila z pytaniem na adresy:

pomoc psychologiczna: porady.psychologiczne@cpk.org.pl
pomoc prawna: porady.prawne@cpk.org.pl

Ponadto, z prawnikiem możesz skontaktować się drogą listową:
Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 lok. 19
00-679 Warszawa

Jeżeli jesteś wykorzystywana seksualnie w rodzinie, skontaktuj się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:
Warszawska „Niebieska Linia”, tel. (0-22) 668-70-00
Poradnia telefoniczna działa w dni powszednie w godzinach 14.00 – 22.00;
Dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz.: 18.00 – 22.00.
e-mai: pogotowie@niebieskalinia.pl

Szukaj pomocy!

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.