Jaką cechę można przypisać wszystkim osobom, które w ostatnich dziesięcioleciach osiągnęły spektakularny sukces? Kreatywność! Innowacyjne myślenie i odwaga, by wprowadzić w życie niespotykane wcześnie rozwiązania stoją za wybitnymi osiągnięciami takich postaci, jak Bill Gates, Steve Jobs czy Mark Zuckerberg. Budujące jest to, że każdy z nas ma od urodzenia bardzo duży potencjał kreatywności, a więc realną szansę, by wybić się ponad przeciętność. Warunek jest tylko jeden – od najmłodszych lat należy tę cechę rozwijać.

Samodzielny w myśleniu, zaradny, pomysłowy, odważny w wyrażaniu swoich poglądów, ciekawy nowych aktywności i wyzwań – tak można opisać człowieka, który dobrze odnajduje się w zmiennych realiach XXI wieku. Szablonowe, odtwórcze myślenie, mocno zakorzenione w standardowej edukacji przedszkolnej i szkolnej, zdecydowanie nie przystaje do wymogów, jakie stawia przed nami współczesny świat. Systemy nauczania nie nadążają za najnowszymi odkryciami w zakresie możliwości i funkcjonowania ludzkiego mózgu. „ A tempo postępu w neurologii jest tak wielkie, że 90% całej naszej wiedzy na ten temat pozyskaliśmy w ostatnich dziesięciu latach” – wyjaśnia Lewis L. Jude, były dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia.

kreatywnosc 2Kreatywni od urodzenia

Mało kto wie, że każdy z nas rodzi się z bardzo wysokim potencjałem intelektualnym. Stąd wniosek, że nasze osiągnięcia w dorosłym życiu w największym stopniu zależą od otoczenia, w jakim wzrastamy i odpowiedniej stymulacji. Temat ten podejmuje głośny film dokumentalny pt. „Alfabet” Erwina Wagenhoffera. Reżyser przywołuje szokujące dane: z badań wynika, że aż 98% dzieci po urodzeniu ma IQ na poziomie bliskim geniuszu, jednak po ukończeniu szkoły zaledwie 2% z nich utrzymuje swój iloraz inteligencji. W czym tkwi problem? Dlaczego dzieci zamiast się rozwijać, tracą swoje fenomenalne zdolności? Zdaniem twórcy winę za to ponosi standaryzowana edukacja, oparta na współzawodnictwie i ocenie dzieci, kształtująca u nich szablonowe myślenie, zabijająca tym samym to, co mają najpiękniejszego: kreatywność i wyobraźnię.

Od przedszkola

Coraz bardziej świadomi rodzice szukają możliwości, by jak najlepiej pokierować edukacją dziecka, wydobyć drzemiący w maluchu potencjał i umiejętnie go rozwijać. Dlatego właśnie powstało przedszkole MyVinci, którego atutem są innowacyjne metody nauczania. Autorski program został oparty na najnowszych odkryciach z dziedziny psychologii dziecięcej i pedagogiki. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie twórczej zabawy, a wiedza zdobywana jest przez jej nieustanne doświadczanie. Najważniejszym założeniem i celem jest wspieranie naturalnych predyspozycji i talentów małych wychowanków. Bo, jak dowodzą badania naukowe, każdy je ma, trzeba tylko umieć je dostrzec i odpowiednio rozwijać.

kreatywnosc 3Sztuka pobudza kreatywność

Dużą rolę we właściwym rozwoju kreatywności odgrywa obcowanie ze sztuką. Jak mówi aktor, gawędziarz, reżyser i pisarz Herwig Deweerdt „Intensywność wrażeń jest bodaj najważniejszą cechą sztuki, gdyż stanowi odtrutkę na obojętność, a ta jest największym wrogiem poznania”. W MyVinci już od progu czuć artystyczny klimat: na ścianach wiszą reprodukcje znanych obrazów, a w tle słychać muzykę klasyczną. Nie bez powodu – obcowanie z różnymi formami sztuki pobudza dziecięcą wyobraźnię. Badania prof. Alfreda Tomatisa i innych naukowców potwierdzają, że dzięki wyjątkowym właściwościom muzyki klasycznej dochodzi do harmonizacji i integracji rytmu pracy serca i mózgu, a także poprawy aktywności sensomotorycznej, koncentracji i pamięci.

Sztuka uruchamia w dziecku jego twórcze podejście, a jak powiedział Göran Krantz założyciel Instytutu Badawczego Rytmiki (Research Institute for Eurythmy): „Moment tworzenia to narodziny własnego ja. W procesie tworzenia, w dialogu ze światem urzeczywistniają się emocje i przeżycia. Twórczość dziecka wpływa na całe jego późniejsze życiei zaangażowanie.”

No Comments Yet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.