Dzięki badaniom naukowym prowadzonym przez różne ośrodki badawcze na świecie, wiemy coraz więcej o naturze ludzkiej. Również o tym, dlaczego nie zawsze leży w niej wierność.

Tekst: Iza Kołodziej

Do niewierności przyznaje się od 20 do 25% populacji społeczeństw kultury zachodniej. Osoby będące w stałych i zalegalizowanych związkach zdradzają rzadziej niż np. pary studenckie pozostające ze sobą w luźnych relacjach. Co dziś wiemy na temat fenomenu zdrady?

1. Mężczyźni przyznają się do zdrady częściej niż kobiety (co niekoniecznie znaczy, że zdradzają częściej). W ciągu ostatniego półwiecza liczba kobiet, które przyznają się do zdrady, wzrosła o 40%. Może to znaczyć, że współczesne kobiety zdradzają partnerów częściej niż na przykład ich babki, ale równie dobrze mogą zdradzać tak samo często, ale po prostu bardziej otwarcie o tym mówić.

2. Kiedy zdradzamy to zwykle z osobą, którą już dobrze znamy, a nie z przypadkowym nieznajomym. Naukowcy tłumaczą to na dwa sposoby. Po pierwsze, żeby zdradzać, trzeba mieć ku temu sposobność, a o tę łatwiej z kimś, kto jest pod ręką. Po drugie, większości zdradzających nie chodzi tylko o seks. W „skoku w bok” poszukują też intymności, bliskości, zrozumienia itp. To dlatego zdrada z kimś przypadkowym nie zdałaby w ich przypadku egzaminu.

3. Najczęściej wymieniane powody zdrady to: pożądanie, gniew, brak miłości, odrzucenie, brak zaangażowania partnera, specyficzne okoliczności (np. połączenie wyjazdu służbowego i alkoholu), podreperowanie ego oraz potrzeba różnorodności.

4. Kto raz zdradził, ten automatycznie zwiększył prawdopodobieństwo, że zdradzi ponownie. Osoby, które choć raz „skoczyły w bok” są obarczone ponad trzykrotnie większym ryzykiem ponownego uwikłania się w romans niż te, które dochowały wierności.

5. Najczęściej zdradzają osoby będące w burzliwych związkach, w jakich brakuje klimatu współpracy oraz zaufania. Jednak zdrady zdarzają się również w związkach szczęśliwych. Psychologowie tłumaczą, że ludzie szczęśliwi zdradzają, kiedy chcą na nowo odkryć siebie, nie są zadowoleni z tego, kim się z czasem stali. Kiedy po czasie opisują swój romans, słowa, które powtarzają najczęściej to: „byłem/byłam na nowo pełen/pełna życia”.

6. Zdrada to pod względem zdrowotnym zachowanie wysokiego ryzyka. Gdy ludzie będący na co dzień w związku monogamicznym zdradzają, to nie przychodzi im do głowy, aby użyć zabezpieczenia w postaci prezerwatywy. W jednej czwartej przypadków pamiątką po spontanicznym „skoku w bok” jest zainfekowanie się jedną z chorób przenoszoną drogą płciową.

7. Istnieje wiele definicji zdrady. 1 osoba na 10 uważa, że zdradą jest oglądanie filmów pornograficznych przez partnera. 1 osoba na 15 uważa, iż stosunek seksualny nie jest zdradą, o ile nie towarzyszy mu emocjonalne zaangażowanie.

No Comments Yet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.